חיפוש

אמנות צריכה שדה

אמנות צריכה שדה.

ושחקנים. שיכירו בה, יעריכו אותה, ידברו עליה, יכבדו אותה, יתנו לה שם.

אם אין לה שם היא לא קיימת?

היא יכולה. אבל יהיה לה חסר.


כשאמנות מתקיימת בתוך שדה, היא הופכת סחר חליפין לשחקנים המשתתפים בה

ומה מקומה של האמנות בשדה שהיא אינה שייכת לה?


במשך הרבה שנים עקבתי אחרי מאבקה של האמנות בדת. שני שדות שונים. מאוד דומים.