חיפוש

העולם לא נגיש לאמנים

יש בעיה. העולם לא נגיש לאמנים.

אני לא מדברת על אמנות. זה יש בשפע, והעולם מכיל, כי מה אכפת לו להכיל יצירה שהיא כבר גמורה? מישהו כבר עבד עליה

במרחב ובזמן השייכים לו, הקדיש את חייו עבורה ועכשיו היא קיימת. וכל אחד ישמח לקבל יצירה מוגמרת שתקשט לו את הבית

או תעמוד אצלו בסלון להתפאר בה. גם לשמוע שיר ברדיו, זה כיף, ונעים, וגם אם הלכתי לשמוע הופעה, ושילמתי עליה כסף, ונהנתי,

עדיין- קל לי לקבל את היצירה, כי לא עמלתי עליה, לא השתנתי בשבילה.


כשמדובר באמנים, הצרה היא אחרת.

אמנים צריכים זמן.

הם לא יכולים לעבוד בתנאים של היקום- כי אם הם היו עובדים בתנאים של היקום (החברתי אגב) הם לא היו אמנים, אם הם היו קמים