top of page
חיפוש

נעים להכיר

לפעמים אנחנו עוברים דירות. זאת הדירה השלישית שלי, והפעם היא רחבה מתמיד. את הבלוג הראשון הקדשתי לניתוח ופרשנות של אמנות יהודית דתית עכשווית בישראל. נדמה שחצינו נהר ב7 השנים שחלפו, ומתחום של בודדים נהייתה קבוצת התייחסות שלמה. בנקודה מסוימת הרגשתי צורך לחזור לעסוק בתחומים המקצועיים שלי ולהעביר את הבלוג לאתר הבית, העוסק בעיצוב פנים, התכנים עברו לעיסוק בחלל, בעיצוב. וגם זה הרגיש בשלב מסוים חלקי מידי, וכך הגענו לכאן. מה אכתוב כאן? תחום המחקר שלי מתמקד כעת במספר תחומים שהחיבור ביניהם הוא הכרחי על מנת להבין דפוסים ותהליכים באמנות המקומית, ואי אפשר בעיני להבין אותו ללא מבט רחב הכולל התייחסות חברתית-תרבותית. מבט על האמנות לבד לא מספק את התמונה הגדולה. החוט המרכזי יעבור בין אמנות-עיצוב דרך עיניים של חקר התרבות העכשווית כאן בישראל, וינסה לנתח מצבים שונים ולתת להם פרשנות מתוך נקודת מבט זו. טענתי המרכזית בכל הנוגע לעיצוב ואמנות היא שהבניית טעם ונורמליזציה הם תמיד תהליכים חברתיים, וככאלה ניתן לנתח ולראות בכל יצירת אמנות, ואולי בעיקר בהתייחסות הסביבתית ליצירה או לתהליכים השונים שלה, טפח מתוך הלך הרוח העכשווי התרבותי המתקיים בחברה. בבלוג הזה אציע קריאה מחודשת ב"טקסטים" מרחביים, כלומר, בפיסת מרחב המספרת משהו על האופן שבו אנו מתנהלים, חושבים ומתייחסים לאמנות. דרך עיצוב.
Comments


פוסטים אחרונים

bottom of page