top of page
חיפוש

מה זה עיצוב


הרבה אנשים חושבים שעיצוב הוא מקצוע חיצוני. אבל האמת היא, שעיצוב הוא התהליך כולו שבו עוברות המחשבות שלנו מהתכנון ועד הביצוע. וככזה, יש ערך למחשבות הפנימיות, בדיוק כפי שיש לתוצאות החיצוניות. עד כדי כך, שמה שהונח שם במחשבה הראשונית, יראה החוצה בתוצאה הסופית. לכן כל כך חשוב להקשיב לרצונות שלנו, ולהבין טוב טוב מה אנחנו מבקשים מהחלל שלנו להיות. ממש להיות מחוברים לתחושה הזאת, ולא לחשוב שאפשר לזייף בדרך, ולכסות על פגמים שהתגלו. אפשר לראות את זה במספר דרכים, הגדרת צורך. צורך שהגדרתם אותו כחשוב, ונתתם לו מקום, יהיה נוכח לאורך כל הדרך, וכשהחלל יהיה מוכן, הוא ימשיך ויתקיים.

ערך שנתתם לו חשיבות. למשל, שלווה, או שמחה, ערכים שמלווים את התכנון, הן בפן החיצוני, והן בתהליך העבודה ישפיעו לכל אורך הדרך, ויתגלמו בתוצאה הסופית. סגנון, מה שטועים לחשוב שהוא חיקוי של סגנונות חיצוניים מתקופות עיצוב שונות, הוא למעשה טעות. בשום מצב, אי אפשר לחקות סגנון שהיה מקובל בזמן אחר ובמקום אחר. אפשר "לצטט" אלמנטים מתוך תקופה, ולהשתמש בזה כאמירה עיצובית שלכם בחלל. אבל אי אפשר לתכנן מקום שיראה כמו, גם אם כל הרהיטים ייובאו מסקנדינביה, החלל לא יהיה סקנדינבי. הוא ישאר ישראלי. ולכן חשוב כל כך לעבוד עם חומרים מקומיים, ולהישאר אותנטיים למי שאתם. כי רק כך אתם מייצרים חלל שמותאם לצרכים שלכם, ולמקום שבו אתם נמצאים. חלל משקף את מי שאתם, ומה שיש לכם בחלל הפנימי יתגלה בחלל החיצוני, ולכן כדאי טוב מאוד לבחור את האלמנטים הפנימיים שחשוב לכם להוציא החוצה, ולממש אותם בחלל. כי מה שתממשו בחלל, יהיה סימן, שיקוף למה שאתם ממשים בחיים. זכרו שבחלל שלכם יש הרבה מעבר לשלושה תמונות שאתם תולים מעל המיטה, ולצבע שאתם בוחרים לשטיח. אלו רק חלק ממסרים שאתם מעבירים לעצמכם, או למי שנמצא סביבכם. וחשוב, שתשמרו על הייחודיות שלכם. וזה סגנון. סגנון הוא הדרך שבה אתם עובדים, פועלים. "סטייל" היא אמירה שמייצרת מציאות בה יש אנשים שיש להם, ואנשים שאין להם. אבל אם תעמיקו מחשבה, תבינו שכל פעולה של בחירה בחלל, היא פעולה עיצובית. ואין דבר כזה "בית מעוצב" ובית "לא מעוצב". כל הבתים מעוצבים, השאלה היא איך חשבו עליהם, איך תכננו אותם, ומה רצו להגיע.


פוסטים אחרונים

bottom of page