top of page

ככל שאני לומדת, אני מבינה שאני לא יודעת כלום. 

הלמידה היא דרך, פותחת שערים, מרחיבה אופקים, ונותנת לנו כלים 

לעשות דברים שלא העזנו לעשות. 

bottom of page