Public
מתחם בזק- שופן 12 ירושלים
מתחם בזק- שופן 12 ירושלים

שיפוץ המתחם הביאנלה של ירושלים 2017

תכנית נגרות לאישור - בניין בזק קומת קרקע
תכנית נגרות לאישור - בניין בזק קומת קרקע

עיצוב תערוכות הביאנלה לאמנות
עיצוב תערוכות הביאנלה לאמנות

מתחם בזק

מתחם בזק- שופן 12 ירושלים
מתחם בזק- שופן 12 ירושלים

שיפוץ המתחם הביאנלה של ירושלים 2017

המרכז לגיל הרך לוד
המרכז לגיל הרך לוד

המרכז לגיל הרך במתנ"ס שיקאגו לוד לאוכלוסיה מעורבת. בתרומת מזרחי טפחות ובניהול של הקרן לפיתוח לוד ספריה

המרכז לגיל הרך לוד
המרכז לגיל הרך לוד

המרכז לגיל הרך במתנ"ס 2015 שיקאגו לוד לאוכלוסיה מעורבת. בתרומת מזרחי טפחות ובניהול של הקרן לפיתוח לוד ספריה # פינת יצירה

המרכז לגיל הרך לוד
המרכז לגיל הרך לוד

פינת הישיבה משתלבת בעיצוב הכללי, אבל מקבל טון יותר בוגר, ונגיעות צבע קלות בכורסה ובטפטים. המדבקות יוצרו באופן עצמי דרך הסטודיו והותאמו לעיצוב הכללי.

המרכז לגיל הרך לוד
המרכז לגיל הרך לוד

המרכז לגיל הרך במתנ"ס שיקאגו לוד לאוכלוסיה מעורבת. בתרומת מזרחי טפחות ובניהול של הקרן לפיתוח לוד ספריה

מרכז לב העיר רובע יהודי ירושלים
מרכז לב העיר רובע יהודי ירושלים

2015

מרכז לב העיר רובע יהודי ירושלים
מרכז לב העיר רובע יהודי ירושלים

מצב קיים
מצב קיים

כך נראה החדר של אביעד, המנהל, בקרוב השינוי...

מרכז לב העיר רובע יהודי ירושלים
מרכז לב העיר רובע יהודי ירושלים

2015

שגם
שגם

בניית קונספט חדש לתערוכה- 2007 השתתפות בתערוכת הרהיטים בגני התערוכה, הוספת גרפיקות חדשות על מוצרים קיימים, ושדרוג המוצרים. הכנת העמדה של התערוכה, וקטלוג גרפיקות חדש להדבקה על מוצרים קיימים. ואוו. היה כיף

שגם
שגם

פרט מתוך התערוכה והקטלוג

שגם
שגם

קטלוג

שגם
שגם

בניית קונספט חדש לתערוכה- 2007 השתתפות בתערוכת הרהיטים בגני התערוכה, הוספת גרפיקות חדשות על מוצרים קיימים, ושדרוג המוצרים. הכנת העמדה של התערוכה, וקטלוג גרפיקות חדש להדבקה על מוצרים קיימים. ואוו. היה כיף

בנק מזרחי סניף הלני -המלכה כניסה
בנק מזרחי סניף הלני -המלכה כניסה

עיצוב פנים דרך משרד אורית גלעדי אדריכלים 2008

בנק מזרחי הלני המלכה-מבט 1
בנק מזרחי הלני המלכה-מבט 1

הצעה לעיצוב משרד מנכ"ל פרטנר
הצעה לעיצוב משרד מנכ"ל פרטנר

בנק מזרחי סניף הלני -המלכה כניסה
בנק מזרחי סניף הלני -המלכה כניסה

עיצוב פנים דרך משרד אורית גלעדי אדריכלים 2008

CHEN HORAK | CREATE PLACES |design Image&Object into spaces |9 Nakar St. Petach Tikva Israel| henhorak@gmail.com |  054-777-28-96 | all rights reserved