top of page

בדור שבו הכל מקוצר לכדי מילה. אייקון. שורה מפתיע לגלות שהחיבה לקריאה ולגילוי דעת עדיין נשארה. אולי דווקא בגלל הקיצור, והחזותיות של העת האחרונה אנחנו מגלים מחדש את הנאת הקריאה. ואת הערך המוסף שהיא מביאה לנו דווקא בזכות הפשטות שלה. היא מאפשרת לנו דמיון. 

bottom of page