top of page
SENSE

חוּשׁ, תְּחוּשָׁה; רֶגֶשׁ; תּוֹדָעָה, הַכָּרָה; שֵׂכֶל, בִּינָה, דַּעַת; הִגָּיוֹן; מוּבָן, פֵּרוּשׁ, הֶסְבֵּר

כדי להבין מה זה sense צריך להתבונן על מספר דיסיפלינות כמעגלים המתחברים ביניהם, שהמפגש ביניהם יוצר תחום חדש לו אני קוראת sense. 

הדיסצפלינה המשותפת מחברת בין אמנות, עיצוב, חלל ופסיכולוגיה- ובבסיסה מקבילה את המרחב הפיזי למרחב הנפשי. בבסיס השיטה, אותה אני מגבשת כבר 14 שנים, עומדת ההנחה שלמרחב הפיזי ולמרחב הנפשי יש מושגי יסוד משותפים, ואלה משפיעים על אלה. ככל שישנו דיוק רב יותר והתאמה בין הנפשי לפיזי, כך יחוש האדם יותר רווחה, ותכנון החלל ישפיע עליו בצורה מלאה ורחבה.

bottom of page