top of page

Interactive Art gallery

הגיאומטריה מסקרנת אותי. היא השפה המשותפת לעיצוב ואמנות, היא ההתחלה. שאלות רבות על מהותן של הצורות, בשלב הגולמי שלהן, והאיכויות של כל אחת מהן. סדרה שאני חוזרת אליה שוב ושוב, מפתחת ומשכללת, מנסה גוונים וצורות, ושומרת על סדר שיחבר בינה לבין האסתטיקה של עיצוב החלל. 

bottom of page