top of page

יצירתיות וחדשנות הן בהתפתחות מתמדת. נדמה שהידע הוא כנקודת מגוז, לעולם לא ניתן לתפוס אותו, אבל תמיד נשאף להתקדם לעברו עוד ועוד. 

אני לומדת כל הזמן. והלימוד הכי גדול שלי הוא כשאני מלמדת. או אז מתרחש תהליך הלמידה הגדול מכולם. מפגש של אנשים לומדים המגלים מחדש את מה שיש לי לתת. זה נפלא. עיצוב הוא דבר שתמיד מתפתח

bottom of page